Принципи (кодекс) корпоративного управління

Принципи (кодекс) корпоративного упрвління Товариством зборами акціонерами не був прийнятий.
Comments